Ախթալա

Վերադառնալ գլխավոր էջ


Ախթալա 1: Հղում

Հղումը

1. Պարսպապատերը
2. Աշտարակը, մուտքը
3. Խցերը կամ սենյակները
4. Միանավ եկեղեցիը
5. Վանքի մենաստանը կամ
ճաշասրահը
6. Բաղնիքը, ամբարը
7. Սյունասրահ/գավիթը
8. Սբ Աստվածածին
եկեղեցիը
9. Մատուռը (Զաքարյանների
դամբարանը)