Ամբերդ

Վերադառնալ գլխավոր էջ


Ամբերդ 8: Ամբերդի դղյակի տարածքի ծաղիկները

 Ամբերդի դղյակի տարածքի ծաղիկները

Ամբերդի դղյակի մերձակա տարածքը մայիսից հուլիս ծածկված է բազմազան ծաղիկներով, որոնց թվում կան մի քանի շատ յուրահատուկ ծաղկատեսակներ։ Մեր վահանակում ներկայացված են դրանցից ընդամենը մի քանիսը։

Ծաղկատեսակների ծաղկման ամիսները բերված են հռոմեական թվերով` II = մարտ, IV = ապրիլ, V = մայիս, VI = հունիս, և այլն։

1. Վարդակակաչ (Tulipa julia)
2. Աստղ Բեթղեհեմի (Ornithogalum gabrielianae)
3. Քնախոտ (Pulsatilla armena)
4. Անձխոտ (Corydalis nariniana)
5. (Solenanthus stamineus, Solenanthus cincinatus)
6. Սիբիրյան մկնասոխ (Scilla siberica, S. armena)
7. (Nectaroscordum tripedale)
8. (Phelipaea tournefortii)
9. Թրաշուշան (Gladiolus tenuis)
10. Գառնջիկ (Chartolepis glasifolia)
11. Կակաչ (Papaver pseudorientale)
12. (Juniperus depressa)
13. Աստղաշուշան (Ornithogalum hajastanum, O. brachystachys)
14. Գայլահատ (Daphne transcaucasica)
15. (Lagotis stolonifera)
16. Աստղ Բեթղեհեմի (Ornithogalum transcaucasicum, O. sigmoideum)
17. Գնդաբույս (Globularia trichosantha)