Երևան` Բեհբութովսկայա փողոց

Վերադառնալ գլխավոր էջ

19-րդ դարի 2-րդ կեսի – 20-րդ դարի սկզբի Երևանը քաղաքաշինական գործունեության արդյունքում ամբողջապես կերպարանափոխվում է։ Փողոցները, ի թիվս դրանց` Բեհբութովսկայա (Փավստոս Բուզանդ) փողոցը, կառուցապատվում են համաձայն քաղաքի Գլխավոր հատակագծի։

Աշխատանքային ժամանակաշրջանը

Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկն է:
Share |