Մետաքսի Ճանապարհ` Դիլիջան

Վերադառնալ գլխավոր էջ

«Դիլիջան» անվան շուրջը կան զանազան ստուգաբանություններ։ Ժողովրդական ստուգաբանության համաձայն «դիլի ջան» նշանակում է «քաղցր լեզու»։ Ամեն դեպքում այս անվանն 1-ին անգամ հանդիպում ենք ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան Շարդենի ուղեգրության մեջ, երբ նա 1664-1670 թթ. ճամփորդել է Անդրկովկասով։

Աշխատանքային ժամանակաշրջանը

Կլոր տարի

Ինչպես հասնել

Դիլիջանը գտնվում է Երևանից 106 կմ հեռավորության վրա: Ճանապարհը Սևանի միջով է, Աղստեվ գետի աջ կողմում: