Մատենադարան

Վերադառնալ գլխավոր էջ


Մատենադարան: Կանգնակ 4 կողմ 2

Աշխատանքները կատարվում են մի քանի ուղղություններով`

• ձեռագրերի և վավերագրերի ‎ֆիզիկական վիճակի դասակարգում ըստ վնասվածության աստիճանի (սնկային հիվանդություններ, բակտերիաների առկայություն, ցեցակերություն և այլն),

• ձեռագրերի պահպանման նպատակով կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում (ախտահանում, փոշեհանում, թերթային մշակում, մանրանկարների թափվող ներկերի և թանաքների ամրացում ),

• առավել վնասված ձեռագրերի կոնսերվացում և վերականգնում (մագաղաթի հարթեցում, պատռվածքների ամրացում,կպումների և քարացած թերթերի առանձնացում, կազմերի վերականգնում և այլն),

• ձեռագրերի ծերացումը կանխելու նպատակով կատարվող հետազոտական աշխատանքներ։

Լուսանկարներ`

Փուլ 1։ Դասավորում ըստ մամուլների և
մագաղաթի ընդհանուր վիճակի
ուսումնասիրում։

Փուլ 2։ Մագաղաթի և ներկերի
ուսումնասիրում ձեռագրի
մաքրումից և հարթեցումից հետո։

Փուլ 3։ Բուն վերականգնում՝
ճապոնական թղթի օգտագործմամբ։


Տեքստը և պատկերները` Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Հին ձեռագրերի ինստիտուտի։

 

Share |