Մատենադարան

Վերադառնալ գլխավոր էջ


Մատենադարան: Կանգնակ 4 կողմ 4

Փուլ 7։ Հայկական միջնադարյան
կապտալի հյուսում։

Փուլ 8։ Եբրայական հնգամատյանի
մագաղաթի մեխանիկական
մաքրում, ախտահանում և
բուժում։

Փուլ 9։ Կազմի արծաթե տարրերի
ամրացում։


Տեքստը և պատկերները` Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Հին ձեռագրերի ինստիտուտի։
 

Share |