Նորավանք

Վերադառնալ գլխավոր էջ


Նորավանք 5: Հղում`

 Հղում`

1. Մուտք
2. Վանատուն (կից` սրճարան)
3. Սբ. Աստվածածին («Բուրթելաշեն)
4. Մոմիկի խաչքար-մահարձան
5. Սբ. Կարապետ եկեղեցու ավերակներ,
խաչքարեր
6. Պարիսպ, տնտեսական կառույցների հիմնաշարեր
7. Գավիթ
8. Սբ. Ստեփանոս Նախավկա
9. Սբ. Գրիգոր ( Ստ. Օրբելյանի դամբարան)
10. Մատուռներ

 

Share |