Սանահին

Վերադառնալ գլխավոր էջ


Սանահին 1: Հղում

Հղում`

1. Սբ Աստվածածին եկեղեցի
2. Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցի
3. Գրիգորի մատուռ
4. Ճեմարան
5. Գրատուն
6. Սրահ
7. Գավիթ (Սբ Ամենափրկիչ
եկեղեցու)
8. Գավիթ (Սբ Աստվածածին
եկեղեցու)
9. Զանգակատուն
10. Կյուրիկյանների դամբարան
11. Զաքարյանների դամբարան
12. Արղության-Երկայնաբազուկների
դամբարան
13. Սբ Հակոբ եկեղեցի
14. Սբ Հարություն մատուռ
15. Աղբյուր
16. Սեղանատուն