2012թ. Արցախում իրականացվելիք գործողությունների առաջարկ

Վերադառնալ գլխավոր էջ

Առաջարկում ներգրավված են հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի նշանավոր հուշարձանների մոտ տեղեկատվական վահանակների և ուղեցույց նշանների տեղադրման աշխատանքները։ Բյուջեն հիմնված է ԼՂՀ-ի և Հայաստանի Հանրապետության միջև իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում համատեղ կատարվող անուղղակի ծախսերի վրա։