2008թ. գործունեությունը

Վերադառնալ գլխավոր էջ

 2008

7 Հնավայրեր

Գառնի
Տեղեկատվական վահանակներ =10
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ =5
Աշխատանքային ժամերը նշող ցուցանակ=1
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ =125

Գյումրի
Տեղեկատվական վահանակներ = 14
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 5
Օրգանական ապակուց ցուցաթվեր = 57

Զվարթնոց
Տեղեկատվական վահանակներ = 10
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 6
Աշխատանքային ժամերը նշող ցուցանակ = 1
Տոմսարկղի ցուցանակ = 1
UNESCO-ի ցուցանակ = 1
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 125

Նորավանք - Նորավանքի կիրճ (2)
Տեղեկատվական վահանակներ = 10
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 9
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 125

Խոր Վիրապ - Հին Արտաշատ (2)
Տեղեկատվական վահանակներ = 10
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 4
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 125

Բրոշյուրներ
5 հնավայրերի համար` 5 լեզուներով = յուրաքանչյուր լեզվով` 1000 հատ.
- Գառնի
- Զվարթնոց
- Խոր Վիրապ
- Նորավանք
- Գյումրի

2008 Ընդհանուր


Տեղեկատվական վահանակներ = 54              Աշխատանքային ժամերը նշող ցուցանակ = 2
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 29     Տոմսարկղի ցուցանակ = 1
UNESCO-ի ցուցանակ = 1                              Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 500
Օրգանական ապակուց ցուցաթվեր = 57       Բրոշյուրներ = 25.000