2009թ. գործունեությունը

Վերադառնալ գլխավոր էջ

2009

52 Հնավայրեր

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԱՀԵՏ`
ԱՐՄԱՇ – ՈՒՌԱՆՈՑ – ԼԻՃՔ – ՆՈՐԱՇԵՆ

Տեղեկատվական վահանակներ = 5
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 14
Աշխատանքային ժամերը նշող ցուցանակ = 1

ԵՂԵԳԻՍ-ԱԼԱՅԱԶ
Տեղեկատվական վահանակներ = 4
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 10

ՏԱԹև
Տեղեկատվական վահանակներ = 8
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 5
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ =150

ԱՄԲԵՐԴ
Տեղեկատվական վահանակներ = 5
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 16
Հետիոտն արշավի քարտեզներ = 2
Հետիոտն արշավի ուղեցույց նշաններ = 8
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ =150

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ԶՈՐԱՑ ՔԱՐԵՐ
Տեղեկատվական վահանակներ = 8
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 4
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ =150

ՀԱՂՊԱՏ
Տեղեկատվական վահանակներ = 7
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 4
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ =150

ԳՅՈՒՄՐԻ-2
Տեղեկատվական վահանակներ = 9
Պատկերազարդ վահանակներ = 10
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 6

ՍԵՎԱՆԱՎԱՆՔ
Տեղեկատվական վահանակներ = 4
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 2
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ =150

ԳԵՂԱՐԴ
Տեղեկատվական վահանակներ = 8
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 5
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ =150

ԳՈՇԱՎԱՆՔ
Տեղեկատվական վահանակներ = 7
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 3

ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ
Տեղեկատվական վահանակներ = 1
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 2

ԵՂԵԳԻՍ-ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ
ՍՊԻՏԱԿԱՎՈՐ
ՑԱՂԱՑ ՔԱՐ
ՍՄԲԱՏԱԲԵՐԴ

Տեղեկատվական վահանակներ = 8
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 8

ՄԵՏԱՔՍԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ (13 վայրեր)
Տեղեկատվական վահանակներ = 13
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 57

ԱՐԵՆԻ (2)
Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 4

ՆՈՐԱՎԱՆՔԻ  ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՐԱՆՁԱՎ
Տեղեկատվական վահանակներ = 1
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 1

ԾԱՂԻԿՆԵՐԻ ԱՐԱՀԵՏ`
ԱՐԱԳԱԾ ԾԱՂԿԻ ԱՐԱՀԵՏ

Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 4

ԳԱՌՆԻԻ ԿԻՐՃԻ  ԾԱՂԿԻ ԱՐԱՀԵՏ
Տեղեկատվական վահանակներ = 1

ՍԵՎԱՆԻ  ԾԱՂԿԻ ԱՐԱՀԵՏ
Տեղեկատվական վահանակներ = 1

ՏԱԹԵՎԻ ԿԻՐՃԻ  ԾԱՂԿԻ ԱՐԱՀԵՏ
Տեղեկատվական վահանակներ = 1

ԲՐԱՅԼՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐ (14 վայրեր)
Տեղեկատվական վահանակներ = 1

 
                                                      2009 Ընդհանուր

Տեղեկատվական վահանակներ = 119               Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 145
Բրալյան վահանակներ = 14                               Այլ նշաններ = 1

Հետիոտն արշավի նշաններ = 8                          Հետիոտն արշավի քարտեզներ =2
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 900