2010-2011թ. գործունեությունը

Վերադառնալ գլխավոր էջ

 Ցուցակ 2010-2011

116 Հնավայրեր


Մատենադարան

Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Ներթանգարանային վահանակներ = 16
Թանգարանային ցուցափեղկի ազդագրեր = 4
Լազերային ցուցանակ = 10

Պտղավան
Հանգստի կանգառ 4մx8մ /Համայնքի ձեռքի աշխատանքներ/= 1 

Տեղեկատվական վահանակներ = 1
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 2

Ագարակ
Տեղեկատվական վահանակենր = 4
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 2
Նշաններ = 3
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ, Քաղաքակրթության օրրան) = 4
Լազերային ցուցանակներ = 10

Աղցք
Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 3
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 2
Լազերային ցուցանակներ = 2

Արուճ
Տեղեկատվական վահանակներ = 4
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 3
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 2
Լազերային ցուցանակներ = 4

Կիրանց-Սամսոնի կիրճ (7)
Տեղեկատվական վահանակներ = 8
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 11
Նշաններ = 16
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ,թագուհիներ և իշխաններ)= 2
Զբոսապտույտի քարտեզներ =1
Ճանապարհային նշաններ = 2

Սանահին
Տեղեկատվական վահանակներ = 8
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ =11
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ)= 2
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 150 (6 լեզվով)

Օձուն
Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ)= 2

Անի
Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 6
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 4

Դվին
Տեղեկատվական վահանակներ = 1
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 7
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ, Քաղաքակրթության օրրան)= 4

Նորատուսի գերեզմանատուն
Տեղեկատվական վահանակներ = 7
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 4
Նշաններ = 20
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ, Քաղաքակրթության օրրան) = 4

Նորատուսի այցելուների կենտրոն
Հանգստի կանգառ 2մx3մ / Համայնքի ձեռքի աշխատանքներ = 1

Այցելուների տարածքի նշան = 3
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 300 (11 լեզվով)
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկների կանգնակ= 1

Ախթալա
Տեղեկատվական վահանակներ = 5
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 6
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ)= 2
Լազերային ցուցանակներ = 7
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 150 (6 լեզվով)

Մոմիկ (6)
Ուլգյուր – Նորավանք – Գլաձորի թանգարան – Թանահատ– Սբ Խաչ – Արատես
Տեղեկատվական վահանակներ = 5
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 29
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 16

Էրեբունիի պեղումներ*
Տեղեկատվական վահանակներ = 13
Նշաններ = 25
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 150 (6 լեզվով)

Էրեբունի թանգարան*
Թանգարանային վահանակներ, հիմնական սրահ = 2
Ցուցափեղկի վահանակներ = 14
Սրահի վահանակներ = 12
Լազերային ցուցանակներ = 28
Ցուցափեղկի հղումներ = 20
Ցուցափեղկի պիտակներ = 124
Կարմիր Բլուր*
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 2
Երթուղային նշաններ (Քաղաքակրթության օրրան) =2

Շենգավիթ*
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 2
Երթուղային նշաններ (Քաղաքակրթության օրրան) =2
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) (22)
Երթուղային նշաններ (Քաղաքակրթության օրրան) (16)
Երթուղային նշաններ (Մոմիկ)
Բրայլյան վահանակներ (21)
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 21

Այլ հնավայրեր– 15

Ամբերդ
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 2

Արտաշատ/Խոր Վիրապ (2)
Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 1
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ,թագուհիներ և իշխաններ, Քաղաքակրթության օրրան) = 4

Գառնի
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 3
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ, Քաղաքակրթության օրրան)= 4

Գյումրի
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 1

Հաղպատ
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 2

Քոբայր
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 1

Լիճք
Տեղեկատվական վահանակ = 1

Նորավանք
Տեղեկատվական վահանակներ (Թռչունների արահետ) = 2
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 2

Սելիմի Քարավանատուն / Սելիմի լեռնանցք (2)
Տեղեկատվական վահանակներ = 1
Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 4
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 2

Շինուհայր
Ճանապարհային ուղեցույց նշան = 1

Տաթև
Տեղեկատվական վահանակներ = 7
Երթուղային նշաններ (Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ) = 2

Վանաձոր
Ճանապարհային ուղեցույց նշան = 1

Եղեգիսի գերեզմանատուն
Տեղեկատվական վահանակներ = 2
Ճանապարհային ուղեցույց նշան = 1

ԱՅԼ- 2011 թ.-ին ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՎԵԼԻՔ  (ենթակա է շարունակման ֆինանսավորման դեպքում)

*Աուդիո Տուրեր (5) (2011 թ. գարնանը)
Փորձնական ծրագիր = 5 վայրեր
- Գառնի
- Գեղարդ
- Ագարակ
- Աղցք
- Երևան

* “Որդեգրիր հուշարձան” Փորձնական ծրագիր (2) (2010-2011)
“Ոչ աղբին” խորագրով կրթական արշավ UNIMA-Հայաստան միության հետ համատեղ։
Հուշարձաններ = 2
Դպրոցներ = 2
“Որդեգրիր հուշարձան” նշաններ=2

*Հայկական ժառանգության էլեկտրոնային կայք (2011 թ. սկզբին)
1 Էլեկտրոնային կայք

Երևան *
Տեղեկատվական վահանակներ = 16
Նկարազարդ վահանակներ = 2

Ընդհանուր 2010
Տեղեկատվական վահանակներ =91           Ճանապարհային ուղեցույց նշաններ = 107
Նշաններ = 64                                              Երթուղային նշաններ ** = 64
Լազերային ցուցանակներ = 77                 Բրալյան վահանակներ = 21
Զբոսապտույտի քարտեզներ = 1               Ճանապարհային նշաններ = 2
Ձուցափեղկի վահանակներ = 14          Թանգարանային ներսի ցուցափեղկի ազդագրեր = 4
Ներթանգարանային վահանակներ = 8      Սրահի վահանակներ = 12
Ցուցափեղկի հղումներ = 20                      Ցուցափեղկի պիտակներ = 124
Հանգստի կանգառ / Համայնքի ձեռքի աշխատանքներ = 2

Այցելուների տարածքի նշաններ = 3
Լամինապատ ուղեցույց թերթիկներ = 750

Լամինապատ ուղեցույց թերթիկների կանգնակ = 1

* Ընդհանուրը ենթակա է փոփոխման 

** Թագավորներ, թագուհիներ և իշխաններ / Քաղաքակրթության օրրան / Մոմիկ